Velkommen til Lillesands historie

Forsidebilde kornhøst

I 2021 har Lillesand kommune og Lillesands Sparebank samarbeidet i mer enn ti år for å få publisert en historisk oversikt over gårder og slekter i kommunen, så vel som kommunens økonomiske, kulturelle og sosiale utvikling.

Gårds- og slektshistoria for Høvåg og Vestre Moland utarbeides av førstelektor Terje Sødal, mens professor Berit Eide Johnsen skriver den allmenne historia fra 1800. Arbeidet har pågått i lang tid, men ennå gjenstår mye på bakgrunn av prosjektets størrelse og ambisjoner.

Den første boka i serien om gårder og slekter i Høvåg ble utgitt høsten 2013, bind nummer to i november 2014, bind tre i november 2016 og bind fire i november 2018. Deretter gikk forfatteren i gang med gamle Vestre Moland kommune, og første bind ble utgitt i november 2021.

Høsten 2017 kom Berit Eide Johnsens første bidrag til den allmenne historia i bindet som omhandler perioden 1800 – 1850. Hun har planlagt to bind til som skal dekke utviklingen fram til vår tid. Bind to er tenkt utgitt høsten 2022. Muligheten vurderes også for å få skrevet et bind om 16- og 1700-tallet.