Velkommen til Lillesands historie

Forsidebilde kornhøst

I 2018 har Lillesand kommune og Lillesands Sparebank samarbeidet i ca ti år for å få publisert en historisk oversikt over gårder og slekter i kommunen, så vel som kommunens økonomiske, kulturelle og sosiale utvikling.

Gårds- og slektshistoria for Høvåg og Vestre Moland utarbeides av førstelektor Terje Sødal, mens professor Berit Eide Johnsen skriver den allmenne historia fra 1800. Arbeidet har pågått i lang tid, men ennå gjenstår mye på bakgrunn av prosjektets størrelse og ambisjoner.

Den første boka i serien om gårder og slekter i Høvåg ble utgitt høsten 2013, bind nummer to i november 2014 og bind 3 i november 2016. Høsten 2018 kommer fjerde og siste bind for Høvåg før forfatteren går i gang med gamle Vestre Moland kommune.

Høsten 2017 kom Berit Eide Johnsens første bidrag til den allmenne historia i bindet som omhandler perioden 1800 – 1850. Hun har planlagt to bind til som skal dekke utviklingen fram til vår tid. Muligheten vurderes også for å få skrevet et bind om 16- og 1700-tallet.