Oppdateringer: Skotteviga

S. 126, venstre spalte, nederst:
Hans Jakob Olsen Bergs foreldre må være Ole Hansen og Berit Pedersdatter. I folketellinga i 1801 for Kvernes prestegjeld, Bremsnes sogn, finner vi foreldrene, husmann m/jord Ole Hansen og Berit Pedersdatter  sammen med barna Sara 9 år, og Hans Jakob 11 år. De bodde da i Brevigen (utenfor Kr.sund). Berit og Ole gifta seg 25. juli 1786.

Sønnen Hans Jakob var matros da han gifta seg i Kristiansand 22. januar 1818 med Mari Eliasdatter, Gløtningsvåg.