Side 17 – 50: Befolkningen

Året var 1801. I dagene rundt 1. februar ble den første nominative folketellingen gjennomført i Norge, dvs. den første der alle innbyggerne var navngitt. I tillegg ble de oppført med alder, fødested, yrke, sivilstand, familie- og bostedstilknytning. Hva kan den fortelle oss om de som bodde i det lille strandstedet Lillesand, i uthavnene og på bygdene i Vestre Moland og Høvåg helt på begynnelsen av 1800-tallet? Med denne folketellingen som utgangspunkt, og kombinert med opplysninger fra senere folketellinger og kilder, gjør vi oss kjent med landskapet og menneskene som bodde i Lillesand, Vestre Moland og Høvåg i første halvdel av århundret. Vi ser blant annet på innbyggernes sosiale status og levekår. Vi ser også på hvordan og forklarer hvorfor befolkningen vokste og utviklet seg videre framover mot midten av århundret. Kapitlet innledes med hvordan kom man seg til lillesandsområdet, og hvordan man tok man seg fram der.