Bilder bnr. 5 Gløtningsvåg

Kornhøst. Anny og Johan Gløtningsvåg med to ukjente mellom seg, og en ukjent til høyre

Kornhøst. Anny og Johan Gløtningsvåg med to ukjente mellom seg, og en ukjent til høyre