Oppdateringer: Mebø

s. 403, nederst i høyre spalte

Ved en beklagelig misforståelse oppgis det her at Rosemary Milne Frankowska, f. 1948, bor sammen med Sam Frankowska. Men Sam er hennes kallenavn! Rosemary/Sam bor sammen med Jo van der Eynden. Hans kone, Åse Salvesen, døde i 2013. Sam er billedkunstner og født i Arbroath i Scotland.