Oppdateringer: Vestre Øresland

Side 232, bilde av familien Messel midt på siden:  Fra venstre: Henny Ording, Dagmar og Kristian Messel, og helt til høyre Thorvald August Sverre Messel.