11. Østerøya

Åpningen av Justøybroa er omtalt s. 507. Her nevnes også filmen som ble tatt opp den dagen. Den er digitalisert og er tilgjengelig under Div filmklipp i hovedmenyen på hjemmesiden.