Oppdateringer: Nedre Høvåg

s. 112 – Bildet nederst i venstre spalte: Bak fra venstre: Ukjent, Grethe Snemyr og Rolf Otto Snemyr. Midterste rekke: Rolf Berhus, Adelheid Snemyr, John Berhus og Erling Berhus. Foran: Asta Snemyr (g. Berhus), Gerhard Berhus og Beth Johnsen

s. 124 – Bnr. 16, Danefidja – Barnas ektefeller:
Ragnar  g.m. Jennie-Marie Bjerke fra Oslo.  Bosatt i Larvik
Kjell   g.m. Anne Margrete Lie fra Nesodden.  Bosatt Drøbak
Grethe  g.m. Olaf Andreas Meland fra Eiken. Bosatt Eiken
Egil  g.m. Bodil Høgmo fra Oslo/Søgne.  Bosatt Høvåg