Naudesundsbroa

129-broa-over-isefjaerfjorden-hsn-graykorr132-arbeid-pa%cc%8a-broa-over-isefjaerfjorden-hsn-12cmgraykorr

133-arbeid-pa%cc%8a-broa-over-isefjaerfjorden-hsn-11cmgraykorr

En stor gjeng hadde arbeid i lang tid