Oppdateringer: Kvannes

s. 525, under Bnr. 14 Snekkeviga

Tilleggsinformasjon, innskudd foran siste avsnitt i venstre spalte:

Ungene i Snekkeviga tilhørte Hellesund skolekrets fram til sommeren 1941. Odd Henry hadde hele sin skolegang på Høvåg skole.