Oppdateringer: Flesi

s.340, tillegg i rammeteksten:
Emanuel Lorentsen født på Ågerøya hadde kjøpt bruk på Flesi, og bodde der da han mønstra på «Noah».

s. 357, høyre spalte, nederst:
Nils Arntsen var født i 1842.

s. 365, høyre spalte, midten:
Tillegg om Ragnhild Gundersdatter og gården på Flesi.
Ettersom mannen hennes, Emanuel Lorentsen, var ute på sjøen, måtte Ragnhild ta seg av alle saker, både oppdragende og økonomiske, og skrev derfor under alle viktige papirer, også et så viktig dokument som et skjøte. Eiendommen, bnr. 4 hadde Emanuel og Ragnhild kjøpt i 1871, før Emanuel mønstra på med «Noah» i 1872. Skjøte ble etter alt å dømme utstedt i 1873.

s. 372, venstre spalte, midten:
Marie Sofie var født i 1871 på Flesi.

s. 375, venstre spalte, midten:
Navnet Emanuel er feilskrevet Emmanuel.