Oppdateringer: Ramsøya og Nibe

Side 178, venstre spalte:
Jakob Andreas Kristiansens kone, Juliane Jørgensdtr., var født i 1818, d. 1889.
Barn
I tillegg til de tre som er oppgitt, hadde de også en eldre sønn, Kristian Severin, f. 1839 på Hestholmen, Skauerøya