Oppdateringer: Ågerøya

s. 439, høyre spalte, nederst:
Hans Olevinius Axelsen f. 1857, døde etter 1945.
Sønnen Theodor Anton Barth, f. 1901, omkom i forlis 29.01.1952 utenfor Humlesund om bord på fraktefartøyet Juni III.

s. 505, venstre spalte, midten:
Kona til Aksel August Syvertsen, Berta, døde 23.02.2007