Oppdateringer: Ågerøya

s. 365, høyre spalte, midten:
Om Ragnhild Gundersdatter og gården på Flesi.
Ettersom mannen hennes, Emanuel Lorentsen, var ute på sjøen, måtte Ragnhild ta seg av alle saker, både oppdragende og økonomiske. Hun skrev derfor under alle familiens papirer, også et så viktig dokument som et skjøte. Eiendommen, bnr. 4 hadde Emanuel og Ragnhild kjøpt i 1871, før Emanuel mønstra på med «Noah» i 1872. Skjøte ble etter alt å dømme utstedt i 1873.

s. 434, venstre spalte, midten:
Familien Lorentsen var allerede flyttet til Flesi da Emanuel mønstra på «Noah».

s. 439, høyre spalte, nederst:
Hans Olevinius Axelsen f. 1857, døde etter 1945.
Sønnen Theodor Anton Barth, f. 1901, omkom i forlis 29.01.1952 utenfor Humlesund om bord på fraktefartøyet Juni III.

s. 496, venstre spalte, nederst:
Ludvig G. Lorentzen og Agnes ble gift i 1907, ikke 1908.
høyre spalte, i familieoversikten:
Lilly og Kurt ble gift i 1937, ikke 1938. Gudrun Maria ble gift med Åge Justnes, fra Justnes, ikke Åge Justvik. Leif Anker døde i 2009, ikke 1993. Haldis ble gift med Torleiv Lauvdal, Bygland, ikke Torleif Laudal fra Evje.
Yngvars fulle navn var Yngvar Birger Normann.

s. 505, venstre spalte, midten:
Kona til Aksel August Syvertsen, Berta, døde 23.02.2007

s. 516, venstre spalte, øverst:
Kurt og Lilly ble gift i 1937, ikke 1938. Lilly var født i 1910.