Oppdateringer: Ågerøya

s. 365, høyre spalte, midten:
Om Ragnhild Gundersdatter og gården på Flesi.
Ettersom mannen hennes, Emanuel Lorentsen, var ute på sjøen, måtte Ragnhild ta seg av alle saker, både oppdragende og økonomiske. Hun skrev derfor under alle familiens papirer, også et så viktig dokument som et skjøte. Eiendommen, bnr. 4 hadde Emanuel og Ragnhild kjøpt i 1871, før Emanuel mønstra på med «Noah» i 1872. Skjøte ble etter alt å dømme utstedt i 1873.

s. 434, venstre spalte, midten:
Familien Lorentsen var allerede flyttet til Flesi da Emanuel mønstra på «Noah».

s. 439, høyre spalte, nederst:
Hans Olevinius Axelsen, f. 22/12-1857, d. 4/5-1945. Han hadde da flyttet til sin eldste datter som bodde i Randesund etter at huset ble solgt i 1941. Ingeborg Mathilde var født 27/9-1869 (ikke i 1867), og hun døde 16/2-1939.

s. 440, venstre spalte, øverst: Far til Ingeborg Mathilde het Knut Iversen, han var sønn av Iver Christensen fra Stangenes. Ingeborg Mathilde hadde også et barn fra sitt 1. ekteskap som het Hagbert. Han var født 30/1-1891 og døde av difteri 2/9-1893.

Utfyllende informasjon om barna:
1) Agnes Andrea, f. 12/3-1894,  d. 17/1-1970, gift 24/8-1911 med Anders Olevinius Andreassen fra Randesund, f. 23/4-1884, d. 1/5-1960.
2) Klara Tomine, f. 26/5-1896, d. 5/11-1977, gift 18/5-1918 med Karl Magne Gausdal fra Flekkefjord, f. 11/6-1895, d. 7/3-1991.
3) Halfdan Mauritz, f. 29/10-1898, d. 8/5-1966, gift 27/2-1926 i USA med Inga Johanne Aanonsen fra Risør, f. 16/1-1902, d. 3/12-1993.
4) Theodor Anton Barth, f. 5/4-1901, omkom i forlis ved Homborsund 29/1-1952, gift 8/11-1930 med Dagny Arntsen fra Lillesand, f. 21/1-1908, d. 4/11-1998 i Mandal.
5) Dagmar, f. 18/9-1903, d. 22/6-1979, gift 24/8-1923 med Rolf Isaksen fra Flekkefjord, f. 21/6-1899, d. 18/9-1962.
6) Hagbert, f. 3/3-1906, d. 25/6-1935.
7) Knud Stangenæs, f. 19/8-1908, d. 1/4-1980, gift 19/9-1931 i USA med Ragna Thorbjørg Johansen, f. 4/11-1906 i Flekkefjord, d. 20/5-2006.
8) Ruth, f. 14/8-1912, d. 7/11-1940.

s. 496, venstre spalte, nederst:
Ludvig G. Lorentzen og Agnes ble gift i 1907, ikke 1908.
høyre spalte, i familieoversikten:
Lilly og Kurt ble gift i 1937, ikke 1938. Gudrun Maria ble gift med Åge Justnes, fra Justnes, ikke Åge Justvik. Leif Anker døde i 2009, ikke 1993. Haldis ble gift med Torleiv Lauvdal, Bygland, ikke Torleif Laudal fra Evje.
Yngvars fulle navn var Yngvar Birger Normann.

s. 505, venstre spalte, midten:
Kona til Aksel August Syvertsen, Berta, døde 23.02.2007

s. 508, Her oppgis det at det ikke har vært mulig å fastsette hvem som bodde i bnr. 75 etter Åshild Torsdtr. fordi eiendommen var festetomt. Rune Østerberg skriver imidlertid til forfatteren i juni 2022:

«Min mor, Frid Johanne Østerberg (lever ennå, men klein) har fortalt at hennes mor, min mormor, Helga Jensen Solvang, gift Helga Østerberg, ble født i dette huset, og de kalte huset «Timianstusta» fordi det fulgte med så mye jord at de kunne dyrket en bukett med Timian. Jeg vet ikke når de flyttet hit, men så har de vel bodd her til de i 1909 kunne flytte inn i Solvang, b .nr. 38 (ovenfor, s. 490).»

s. 516, venstre spalte, øverst:
Kurt og Lilly ble gift i 1937, ikke 1938. Lilly var født i 1910.