Oppdateringer: Blikssund

s. 80, høyre spalte om eiendommen Sjøgløtt,
Bjørn Steinar Antonsen har sendt tilleggsinformasjon om denne:
Bnr. 9 ble fradelt fra bnr. 2 i 1953. Eier Johan Anton Antonsen: F. 1913 og død 1989. Han var gm Randi: F. 1912, d 1999 og født Gulliksen.
Barn: Eva: F. 1939, gm Bjørgulv Tønnessen, f. 1937 og fra Søgne kommune. Bjørn Steinar: F. 1948, gm Liv Gunvor, f. 1947, født Eie og fra Strand kommune i Rogaland.
Enke etter Johan Anton overtok hjemmelen i uskiftet bo i 1989. Tre år senere ble det fra bnr. 9 fradelt en fritidseiendom bnr. 39 til Bjørn Steinar Antonsen. Samtidig ble gjenstående del av bnr. 9 overført til Eva Tønnessen. Eiendommen har vært brukt som fritidsbolig f.o.m. 1998.

Litt historie ref. Polarboken 1955 fra «sagaen om en hvalfangerslekt». Johan Anton dro på hvalfangst første gang som messegutt 15 år gammel på landstasjonen på Syd-Georgia. Neste sesong dro han ut som matros på hvalbåt. Da han var 23 år gammel, fikk han prøve seg som hvalskytter. De neste årene frem til tidlig 1960 tallet var han hvalskytter og deler av tiden både skytter og kaptein, noen år også fangstleder for hele ekspedisjonen kun avbrutt av krigen. Den 9. april 1940 befant hvalfangstekspedisjonen seg i den Engelske kanal på vei hjem til Norge. De fikk ordre om å gå til alliert havn i England. Etter offisers kurs gikk han inn i «The Royal Navy Reserve» som løytnant i oktober 1940. Han ble stasjonert på minesveipere- og eskorte-fartøy og opererte bl. a. i farvannet: Adriaterhavet, Normandie, Færøyene og Island. Han fikk først avslutte tjenesten i august 1946 som kapteinløytnant. Det var krevende for han selv og familien da det under krigen ikke var kontakt i det hele tatt mellom dem.

Johan Anton Antonsen

img011 (2)