Innledning, omtaler og anmeldelser

Allmenn historie fra 1800 til 2020

Lillesands historie fra 1800 til 2020 er den allmenne historien til nåværende Lillesand kommune, det som inntil 1962 var Lillesand, Vestre Moland og Høvåg kommuner. Det første av tre bind utkom i 2017. De to neste er under arbeid. Linjene trekkes gjennom to århundrer, helt fram til vår tid.

Hovedperspektivet er endringer over tid – hvordan det området som i dag utgjør Lillesand kommune, har blitt påvirket av forhold i Norge og ellers ute i verden, hvordan impulser har kommet til lokalsamfunnet og funnet sin særegne form, og hvordan menneskene som har levd sine liv her opp gjennom tidene, har tilpasset seg endrede livsvilkår. Det handler om hvordan de har blitt påvirket, men også hvordan de selv har påvirket forholdene. Hva var drivkreftene i utviklingen? Hva var årsakene til opp- og nedgangene? Hvilke følger fikk de?

Bøkene tar for seg økonomi, næringsliv, politikk, skoleforhold, sosialt liv og kultur. Personer og begivenheter som har betydd noe helt spesielt, trekkes selvsagt fram. Men fokus er også hverdagslivet og kvinner og menn som kan være representanter for større grupper og mer allmenne trekk.

 

Berit Eide Johnsen er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er engasjert av Lillesands Sparebank for å skrive Lillesands historie fra 1800 til 2020.

 

Omtaler på nettet av Lillesands historie 1800-1850:

https://www.lillesand.no/lillesands-historie-praktverk/

Fædrelandsvennen 14. januar 2018:

Fevennen anmeldelse

Anmeldelse av Lillesands historie 1800-1850

Omtale i EGDE Nr. 1 – 2018 / Agder Historielag , s. 53-57:

https://issuu.com/gunnarskarpodde/docs/egde_01_2018_-_nett