Oppdateringer: Ulvøya

S. 33, venstre spalte, 4. avsnitt
Enka, Marte Ommundsdatter, gifta seg 2. gang i 1720 med Eilif Olsen.